top of page
Zoeken

Onklopbaar! Tiranisu op ‘de Zondag’...(deel III)

Bijgewerkt op: 24 mei


Beste medereizigers


In deel 1 en deel 2 van het blogartikel Onklopbaar! Tiranisu op ‘de Zondag’ kon je reeds lezen dat te midden van de zondagse drukte in een ambachtelijke Limburgse bakkerij mijn oog viel op een gratis krantje. Mijn ontdekking die ik uit liefde en bezorgdheid voor mijn medemens wou delen, leidde vervolgens tot een heetgebak(k)erd gesprek.

Hoe dit alles afliep kun je lezen in dit derde en laatste deel... 

Onklopbaar! Tiranisu op ‘de Zondag’... (deel III)

 

-“Wat maakt dat uit wat ik dertig jaar geleden gestudeerd heb? Ik studeer namelijk elke dag.”

-“Hahahahahaha. Mijn God wat een grap. Dat zeggen ze allemaal die geen diploma kunnen voorleggen.” Smalend schudde ze haar hoofd.

-“U vindt het precies allemaal grappig hetgeen gaande is? Dat politici geschoolde idioten zijn – trouwens net zoals het gros van de bevolking – kunnen we misschien ook terugvinden in de Protocollen?”

-“Haha, er staat precies veel in die Protocollen van jou!” waarbij een idioot lachje vergezeld werd van een veelbetekenende knipoog.

-“Ja, en toevallig ken ik dat artikel van buiten. Artikel 28 van Protocol 1 zegt namelijk:

 

De mensen hebben niet begrepen dat de door hen gekozen

parvenu’s in de politiek net zo blind zijn als de massa zelf.

 

“Bovendien,” vervolgde ik, “staat in het achtste Protocol dat de ‘hogere’ politici niet gehaald worden uit de niet-ingewijde kringen. Betekent dit niet dat degenen die beslissen niet gekozen zijn en degenen die gekozen worden niets te beslissen hebben?” Ik benadrukte de laatste woorden in een poging haar duidelijk te maken dat onze realiteit één groot toneelstuk is, tegelijkertijd wijzend naar de profielen van de afgebeelde ‘politici’ op het krantje. “Als we weten dat degenen die deze realiteit achter de schermen vormgeven de tweeslachtige Baphomet vereren, vindt u het dan gek dat we aangestuurd worden door grotendeels trannies? En wij maar ‘stemmen gaan’. De lagen van illusie gaan ontzettend diep en degenen die het zien worden voor gek weggezet. Het zal u inmiddels niet meer verwonderen dat ook dit in de Protocollen beschreven staat:

 

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten

hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien, zullen als idioten

bestempeld worden.

 

Ik zag haar schrikken. Ondanks dat een blinde aan haar uitdrukking kon zien dat ze op de een of andere mysterieuze manier plots een chromosoom minder had, deed ze haar uiterste best dit te verbergen. “Ik zou zeggen: verdiep u eens in deze verborgen transgender- en androgyne agenda en uw schellen zullen van uw ogen vallen. In veel gevallen zien we het nu ook al terug in de top van de universiteiten en zelfs in de lokale politiek. Het lijkt er dus op dat we letterlijk in een soort van Truman-show zitten, nietwaar? Voor alle duidelijkheid – vooraleer u me misschien gaat veroordelen of bestempelen als transfoob – het gaat me er niet om wat iemand met zijn of haar lichaam doet of heeft laten doen, dat boeit me – om in de sfeer te blijven – geen fluit. Al laat iemand zich ombouwen tot een tweedehands grasmaaier of een Hondurese bromfiets, tenminste als ‘hij’ of ‘zij’ er vrijwillig voor kiest. Waar het mij wel om gaat is de verborgen achterliggende agenda die brokken maakt en niet om op deze zevende dag Miet of eender wie een smet aan te wrijven.” Ik zag haar haar hersenen pijnigen nadat ik de nadruk legde op sommige woorden van mijn laatst uitgesproken zin. “Maar wat staat er nu in dat zesde artikel, en ik hoop dat mevrouw me niet kwalijk neemt dat ik het op deze rustdag niet volledig uit mijn hoofd letterlijk kan reciteren:

 

We zullen de verantwoordelijke functies toewijzen en toevertrouwen

aan mensen, wier verleden en karakter zodanig zijn, dat tussen hen en

het volk een afgrond gaapt. Mensen, die in geval van overtreding van

onze voorschriften hun veroordeling of verbanning tegemoet kunnen

zien waardoor ze genoodzaakt worden onze belangen tot hun laatste

adem te verdedigen. De angst voor onthullingen en de wens, die ten

slotte ieder mens – die aan de macht gekomen is – heeft, namelijk zijn

voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordelen en onderscheidingen

te behouden, zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen maken.

Feitelijk hebben wij reeds alle regeringen, die slechts een speelbal zijn

in onze handen, verwoest.

 

“Vindt u het dan gek dat het gros van deze baphometjes van hoog tot laag en van links tot rechts quasi allemaal dezelfde New World Order agenda nakakelen, op de paar gecontroleerde oppositiepionnen na. Want er moet wat politiek verzet zijn, voor de bühne welteverstaan. Aangezien de Nieuwe Wereldorde bijna geïnstalleerd is, is het binnenkort misschien wel de laatste keer dat u uw ‘gelukkige’ stem weggeeft, pardon, dat u gaat stemmen? Of moet ik zeggen ‘kiezen’?” De vragen deden haar voorhoofd fronsen.

-“Hoezo laatste keer stemmen?”

-“Tja, in de Protocollen staat:

 

Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons bedienen als middel om

tot onze macht te geraken en waarmee we de onderste lagen van

de maatschappij gelukkig gemaakt hebben zal zijn rol voor de laatste

keer spelen in de eensgezinde wens om ons te leren kennen.

Vandaar dat wij alle mensen naar de stembus moeten leiden om de

heerschappij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die wij door

middel van de beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.

 

-“Luister eens goed hier meneer. Het kan misschien zijn dat er links of rechts een politicus is die niet deugt, transgender is of wat dan ook maar een anarchist zoals u zal alles naar de verdoemenis helpen. Ik laat onze democratie niet kapotmaken door landlopers als u. Daar zal ik desnoods een stokbrood voor steken.” Ondanks haar zichtbare frustratie kon ze scherp en pienter uit de hoek komen. Ook mijn 'eeuwig versleten' joggingpak was niet aan haar aandacht ontsnapt. “Met anarchisten zoals u kan er geen vooruitgang zijn,” klonk ze opeens op een meer zelfverzekerde toon.

-“Mag ik vragen wat u verstaat onder anarchie?”

-“Awel, dat weet toch iedereen: chaos, puinhoop, misère. Is het dat wat u wilt, meneer?”

-“Nee, mevrouw ik wil geen chaos en puinhoop. Dat is wat corrupte, chantabele en getransgenderde politici in opdracht van de machten achter de schermen nu wereldwijd aan het creëren zijn. Maar dat heeft u precies niet in de gaten. Bovendien bent u verkeerd ingelicht. Ik hoop niet door één van uw kwaliteitskranten. Zou toch zonde zijn van het abonnementsgeld, nietwaar?”

-“Hoezo verkeerd ingelicht?” vroeg ze op afgemeten toon. Haar vraag miste overtuiging. Het leek alsof er een diep stemmetje in haar inderdaad zei dat ook zij zich al jaren bij de neus had laten nemen.

-“Ja, anarchie betekent niet chaos, misère en puinhoop maar wil zeggen ‘geen heersers, geen slaven’ en zeker niet ‘geen regels’. Het betekent letterlijk an-archont. Dus geen manipulatieve archontische heersers. Lijkt me toch aangenaam als we als ‘anarchisten’ in staat zouden zijn zo samen te mogen leven in vrede en vrijheid, maar hiervoor dient een mens wel geestelijk te ontwaken. Na alles wat we nu weten lijkt me dat nogal moeilijk door reguliere kranten te blijven lezen en het journaal te volgen, toch? Ah ja mevrouw, en wat vooruitgang betreft; mag ik toch nog een keer refereren aan de Protocollen? Er staat geschreven:

 

We zullen de gedachten van de massa verder afleiden met fantastische

theorieën, die schijnbaar vooruitstrevend zijn. Met het slagwoord ‘vooruitgang’

hebben wij deze domkoppen van ‘niet-ingewijden’ het hoofd op hol gebracht

en er is onder hen geen een die zal begrijpen dat dit woord altijd onwaar is,

als het niet om materiële behoeften gaat, omdat er slechts één waarheid is,

die lijnrecht tegenover het woord vooruitgang staat.

 

-“Meneer u bent vermoeiend. En dat op een zondagmorgen. Als u denkt mij hiermee te kunnen overtuigen om me uit het stemhokje te houden, vergist u zich schromelijk hoor!” klonk ze ontstemd.

-“Ik probeer u nergens van te overtuigen. Ik geef gewoon info mee die misschien niet gedrukt staat in uw kwaliteitskrant. En als u per se wilt gaan stemmen, ik hou u niet tegen. Als digitale slavernij is wat u wenst. Echter, ik zie geen brood meer in een stemhokje.” Mijn flauwe woordspeling haalde haar beduidend nog meer ‘uit de stemming’. Zonder haar tegenreactie af te wachten gooide ik nog snel een ander Protocol de ether in;

 

We moeten met alle mogelijke middelen de betekenis van onze opperste

regering tot aanzien brengen, terwijl wij haar doen voorkomen als de

beschermer en weldoener van al diegenen, die zich vrijwillig aan haar

onderwerpen. Zodra de tijd van onze openlijke heerschappij gekomen is,

zullen wij alle wetten veranderen. Onze wetten zullen kort, duidelijk en

onveranderlijk zijn en geen enkele interpretatie nodig hebben, zodat

iedereen ze begrijpen kan. De meest in het oog springende eigenschap

van deze wetten zal de gehoorzaamheid tegenover de overheid zijn.

 

Terwijl ik haar aansprak zag ik haar zenuwachtig met haar vrije hand diep tasten in de zak van haar broek alsof deze wat onwennig zat. Maar misschien was dat niet het geval en zocht ze alleen maar wat kleingeld om zo dadelijk snel te kunnen afrekenen. Kwestie van geen tijd te verliezen aan de kassa. Tegelijkertijd tokkelde ze met haar linker duim behendig op haar blinkende smartphone. Ik vroeg me af of het kon zijn dat ze iemand een bericht aan het sturen was om gebeld te worden? Een ‘onverwacht’ telefoontje zou haar op deze manier plots van confronterende inzichten verlossen. Terwijl ik haar druk bezig zag met haar handen zei ik: “Mevrouw, dat we onze grondrechten aan het verliezen zijn, is echt niet toevallig hoor. Ook dat vinden we in de geschriften terug:

 

Regeringsleiders zullen de bestaande wetten buiten werking stellen.

Zij zullen het recht hebben voorlopige besluiten te nemen met kracht

van wet en zelfs om de grondwet te veranderen, beide onder

voorwendsel van het staatsbelang.

 

-“Haha,” ze keek even weg van haar schermpje. “Nogmaals en jij gelooft dat allemaal? We hebben een verankerde grondwet. Daarom noemt men onze samenleving een democratie.” Ze draaide zich wederom halvelings van me weg snel terug starend naar het schermpje van haar phone. Ik zag dat ze tussen het tokkelen door wanhopig contact probeerde te zoeken met een of andere klant. Maar dat was niet evident aangezien rondom ons iedereen op zijn smartphone bezig was.

-“Mag ik u er even aan herinneren dat de fascistische pandemiewet gestemd werd op 20 augustus 2021 toen iedereen in het land wekenlang in de ban was van tv-beelden over de in de hand gewerkte overstromingen, onder meer in de Voerstreek. Ze draaide zich vliegensvlug weer naar me toe, alsof ze het gevoel had een belangrijk punt te kunnen scoren.

-“In de hand gewerkte overstromingen, haha. Dadelijk gaat u nog zeggen dat ze het weer manipuleren!” Ik zag haar opkijken met hernieuwde kracht alsof ik door haar opmerking vast en zeker voor het blok zou komen te staan. En dat door haar zogenaamde pientere opmerking alle andere Protocollen hiermee ook zouden vervallen.

-“Ja, dat doen ze ook via onder meer HAARP en nog enkele andere gelijkaardige stations verspreid over de wereld,” antwoordde ik zelfverzekerd.

-“Mijn God, hebben die ‘sportjournalisten’ dat misschien ook in die fameuze Protocollen van jou geschreven?” Ze stak er duidelijk de Leviatan mee.

-“Dat heb ik er niet in kunnen terugvinden,” moest ik eerlijk bekennen. “Maar met alle respect mevrouw, ik veronderstel dat u toch ook kinderen of kleinkinderen heeft. Hoe kunt u dan al die tijd de inhoud van die Protocollen weglachen wanneer het door het pure kwaad aangedreven private WHO in de nasleep van hun zelf in scène gezette COVID19-crisis achter gesloten deuren wettelijk bindende ‘verdragen’ overeen probeert te komen met onder meer de archontische Europese Unie en dus alle afzonderlijke lidstaten. Ik weet niet of uw kwaliteitskranten dit vergeten zijn te publiceren maar vorige maand heeft de ministerraad een ontwerp van nationaal wetboek Noodplanning en Crisisbeheer goedgekeurd in samenwerking met ‘hun betrokken partners’; namelijk de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou dus binnenkort*  in alle stilte een griezelig uiterst gedetailleerd wetboek kunnen komen waar u en ik – ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend – geen enkele inspraak in hebben. En het zou me wederom niet verbazen dat ‘ze’ opnieuw delen van het land onder water zullen zetten. Dat noemen ze ‘red herrings’, mevrouw. Aandacht afleiden van wat er werkelijk gaande is. Laat ze naar rechts kijken zodat ze links niet zien welk fascisme er op poten gezet wordt. Alsof dit alles nog niet voldoende is zal ongeveer gelijktijdig de WHO een Pandemieverdrag stemmen waarin België en Nederland twee jaar geleden al informeel hebben toegestemd. Dit Pandemieverdrag geeft totalitaire bevoegdheden aan de tot in het merg corrupte WHO en haar directeur-generaal en oorlogsmisdadiger Tedros die in zijn eentje beslissingen kan nemen. De lidstaten moeten die orders uitvoeren en hebben geen soevereiniteit meer. Kortweg: als ‘ze’ dus een nieuwe pandemie of zogenaamde klimaatcrisis afroepen – en geloof me dit zullen ze doen – zitten we als ratten in de val. Of moet ik zeggen ‘als ratten in een bankschroef vastgeklemd? Dat is andere koek dan een met klimaatwapens veroorzaakte overstroming waarvan 'ze' ons met man en macht doen geloven dat het te wijten is aan CO₂. nota bene het levensgas! Lijkt dit alles niet erg op een ander artikel uit de Protocollen dat zegt:

 

Ik kan u verzekeren dat wij thans nog maar weinige schreden van ons

doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd en de cirkel van de

symbolische slang – of moet ik zeggen ‘draak’ of ‘Leviatan’ – die het

zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich

sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef

vastgeklemd zijn. Misschien zullen er nog enige krachtige maatregelen

nodig zijn, maar uiteindelijk zal de ‘orde’ worden ingesteld. De volkeren

zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de

schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen?

 

“En dit alles is nog maar een facsimile van een lang ellendig verhaal... Mevrouw, denkt u echt niet dat we medeplichtig zijn als we onze stem in een stemhokje afgeven aan deze immorele malloten die allen in de klauwen liggen van ‘ze’? Denkt u echt niet dat het broodnodig is om NU op te staan alleen al om onze kinderen de nachtmerrie der nachtmerries te besparen?”

-“Ja, maar ik euh...” Ze viel stil terwijl de verbeten trek om haar mond losliet. Haar diepe onwetendheid had zich pijnlijk verstuikt aan dit laatste Protocol.

“Meneer, wat mag het zijn voor u?” Een stem klonk, die ik blijkbaar slechts vaag registreerde. “Hallo meneer, scheelt er iets!?” Plots werd ik uit mijn dagdroom weggerukt. Het was de winkelbediende die poogde op vriendelijke wijze contact met me te krijgen van achter haar toog. Ik keek snel rondom mij... De dame naast me was niet meer te zien. Had ik me haar dan ingebeeld?? “Meneer!...” De verkoopster riep nog eens. Ze werd duidelijk ongeduldig...

-“Euh...ik... euh... Doe mij maar een... rogge zuurdesembrood. Gesneden alstublieft. En weet je wat... doe me ook maar een portie tiranisu. De sfeer is er toch naar. Voor een keer kan dat wellicht geen kwaad. Ik loop die extra kilo’s er straks wel af op de ten miles van Antwerpen. Ik ben toch onklopbaar!

 

 

erwin

 


*Alsof ik een glazen bol had die dag 21 april 2024 in de bakkerij: immers, medio mei werd het KB met aangehecht nieuw Nationaal Noodplan achter onze ruggen om gepubliceerd, dit terwijl de ene helft van de inwoners met rubberen laarzen wederom water aan het scheppen is en de andere helft al bankhangend de gecreëerde taferelen volgt op de buis. Het KB betekent dat we in de laatste rechte lijn zitten naar de dystopische New World Order... Het doek zal binnenkort vallen en het enige voordeel van opgesloten zijn in een nachtmerrieachtige digitale openluchtgevangenis is dat men zich dan alvast geen kopzorgen meer hoeft te maken over wateroverlast.

KB nationaal noodplan_AR plan d urgence national
.pdf
Download PDF • 1.02MB"Hoeveel moordenaars zouden fatsoenlijke burgers zijn gebleven

als ze geen vrije zondag hadden gehad."

-Gesualdo Bufalino, Italiaans schrijver (1920 - 1996)


502 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page